fbpx

P’un ai a ydych yn prynu ar gyfer chi’ch hun neu ar gyfer rhywun arall, beth am archebu un o’r blychau anrheg gwych hyn sy’n llawn bwyd a diod o Gymru, a chael blas ar Gymru? Cawsant eu datblygu gan grŵp o gynhyrchwyr o Gymru sydd wedi cydweithio fel aelodau o’r Clwstwr Bwyd Da i greu anrhegion bwyd a diod o’r safon uchaf, o Gymru. Yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur.